Logističke usluge

Skladištenje proizvoda u skladu sa zakonskim propisima i standardima dobre distributivne prakse je odlika našeg logističkog poslovanja. Ponosni smo na sveobuhvatnost usluga i rješenja koja nudimo jer smo pouzdan partner najvećih farmaceutskih proizvođača.

Wholesale

Veleprodaja

Veleprodaja farmaceutskih proizvoda je jedna od naših osnovnih djelatnosti. Svakog dana isporučujemo ljekove, medicinska sredstva i ostale proizvode iz našeg distributivnog centra onima kojima je to potrebno.

Saznaj više
Logistic Support in Clinical trials

Logistička podrška u kliničkim ispitivanjima

Nudimo širok spektar logističkih usluga dizajniranih za podršku farmaceutskim kompanijama prilikom sprovođenja kliničkih ispitivanja. Pružamo profesionalnu korisničku uslugu i visoko fleksibilna prilagođena rešenja kako bismo bili sigurni da će pošiljke kliničkih ispitivanja  stići na predviđena mesta i do pacijenata, pod potrebnim uslovima i u temperaturnom režimu.

Saznaj više
Services in Custom Bonded Warehouse

Usluge u carinskom skladištu

Usluge logistike u zdravstvu sastoje se od logistike prije prijema, skladištenja, odvajanja, pakovanja i distribucije prije veleprodaje, kao i povezane usluge s dodatnom vrijednosti, poput dodatnog obilježavanja proizvoda. Naš pristup uslugama omogućava nam da ispunjavamo prilagođene usluge prema zahtjevima naših kupaca.

Saznaj više