Posvećeni pacijentima

BENU apoteke

Tajna našeg poslovnog uspjeha nije u tome koga znaš, već šta znaš, što je i odredilo naš strateški pravac razvoja i put kojim želimo da idemo. Identifikovali smo potencijale u svim regionima i širićemo mrežu apoteka sve dok dobru apotekarsku praksu ne učinimo dostupnom najvećem broju građana Crne Gore.

BENU apoteke odlikuje nov i moderan pristup u pružanju farmaceutske usluge, sa naglaskom na zaštiti zdravlja i prevenciji zdravstvenih problema. Apoteke su kombinacija svedene forme, udobnosti i topline koji pružaju jedinstven osjećaj dobrodošlice. Svakom korisniku se pristupa sa aspekta specifičnosti potreba i u skladu sa dobrom farmaceutskom praksom.

Današnjem kupcu je važno da se osjeća slobodno i da ima pravo na izbor jer želi i ima potrebu da razumije. Znanje naših farmaceuta je usmjereno ka razumijevanju jer nam je potrebna povratna reakcija. Nekada je to potpitanje, dodatna informacija, a nekada jednostavna i iskrena zahvalnost.

Jedino tako možemo da izgradimo međusobno povjerenje jer mi možemo i razgovaramo o svemu, ali smo tu, suštinski, radi zdravlja.

ZDRAVLJE za nas nije samo riječ, već posao koji smo izabrali i kome smo posvećeni.

Posetite: www.benu.me