Posvećeni partnerima iz farmaceutske industrije

Medicinski poslovi

U okviru podrške u medicinskim poslovima nudimo sljedeće usluge:

Stručne usluge koje pružaju profesionalci iz akademske zajednice i farmaceutske industrije u naučnim i medicinskim poslovima u različitim terapijskim oblastima

Saradnju sa ljekarima i naučnicima sa iskustvom u različitim terapijskim oblastima

Podršku u strateškom razvoju medicinskih planova

Upravljanje projektom nepromocijske taktike, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Sastanke medicinskog obrazovanja

Medicinske savjetodavne odbore

Upravljanje po sistemu stručnih idejnih predvodnika

Kreiranje nepromotivnog materijala

Podršku u organizaciji naučnih skupova

Sistem internog odobrenja sa promotivnim i nepromotivnim materijalom ili kreiranje istog po principu „od ideje do realizacije”

Obuku i mentorstvo za odgovarajuće zaposlene u grupi PHOENIX

Vaš kontakt office(at)elpharma.com